Home

Källkritik pdf

Källkritik är en metod som har sin utgångspunkt i historieforsk - ningen och som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras trovärdighet. Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet. Men i de Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden. Men det är viktigt att vara med-veten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till sanningen

Källkritik med Bamse Vi nås varje dag av stora mängder information. Redan i tidig ålder är det därför viktigt att man lär sig värdera och kritiskt granska källor. I detta lektionsupplägg ger vi förslag på hur elever med stöd av serier kan arbeta med begreppet källkritik och hur det går att kritiskt gransk Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på 1800-talet Kolla källan! Vet du hur du granskar källor kritiskt? Vet du hur du får använda andras texter och bilder? På skolverket.se hittar du mer material om källkritik och upphovsrätt på nätet Källkritik på internet - kopieringsunderlag Det som skiljer internet från andra medier är att du på ett par sekunder har tillgång till tusentals sidor med information. Men ofta är det svårt att se vem som ligger bakom informationen. En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivi

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9 Källkritik för Internet. Källkritik för Internet Göran Leth och Torsten Thurén Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR. Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN 1401-2383 Stockholm, 2000 Omslag: Nick Koudis, PhotoDisc IV. INNEHÅL Källkritik med Bamse - underlag att ladda ner. 13 mar, 2017. Högerklicka på bilderna för att ladda ner. Annons. Erbjudanden . REDAKTION. Ansvarig utgivare: Charlotta Borelius Redaktör: Joakim Gunnarsson Lise Jörgensen. BAKGRUND. Illustration av Hans Devolder, Ulf Sandberg, Andreas Qassim och Ola Larsson Källkritik PDF. Marcoeffekten PDF. Matiga sallader PDF. Medicinskt oförklarade symtom (MOS) PDF. Mera Demokrati PDF. Minnen Fran Mitt Lif Som Sjoman: Immigrant Och Predikant, Samt En Historisk Afhandling Af Metodismens Uppkomst, Utveckling, Utbredning Bland . I Konferenser, 1876 I Sveri (swedish Edition) PDF. KÄLLKRITIK (Informationen är hämtad från webbplatsen Infokoll.se) Vi ska aldrig tro att det vi läser, ser och hör är absolut sant. All information innehåller ett urval av fakta och åsikter och ibland till och med rena lögner. Källkritik är en metod som hjälper oss att kontrollera vad som är tillförlitligt och trovärdigt

Källkritik med Bamse - underlag att ladda ner - Bamse

källkritiken och som bedömningsunderlag är förmågan att söka information i det närmaste frånvarande. • Det behövs en diskussion om vad som avses med informationssökning och källkritik, inklusive en diskussion kring källkritikens gränser Källkritik för elever i årskurs 7-9 När digitala medier blir allt vanligare i undervisningen är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Här är underlag för dig som arbetar med källkritik på högstadiet Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på. Nedanstående frågebatteri är inspirerat av Mediekompass tips kring källkritik. Mediekompass tips kring källkritik; 1 KÄLLKRITIK - FEJKADE SIDOR 1(2) Om programmet När vi fick i uppdrag att göra en serie om källkritik för dig som går på högstadiet visste vi direkt att vi ville göra program som var på riktigt. Som handlade om källkritik så som du och dina kompisar möter den varje dag

Källkritik PDF - premadmocopulvu

Här kan du läsa mer om källkritik. Skolverket har tagit fram en utmärkt guide för källkritisk metod. Ett stort plus är ju såklart att de själva är en pålitlig källa i den frågan. Viralgranskaren är en satsning gjord av tidningen Metro som informerar om och lär dig källgranskning i det nya medieklimatet.Både enkelt och underhållande Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte Bamse lär dig källkritik! Bamse har en särskild tidning som heter Bamse och källkritik. Fråga efter den på ditt bibliotek eller på skolan! Här kan nämligen den beställas. Din guide till Digital-Försvararna. Lär dig om hur det funkar på nätet på ett superkul sätt

2.8 Källkritik 1 Det är viktigt att skilja mellan vad som är fakta och vad som är värderingar i en källa. I denna övning får du ta ställning till om det någon säger är något som personen vet, tror eller tycker. påstående och källa vet, Tror eller Tycker? min motivering volvo är världens bästa bil. volvoförsäljar Det är en inlämningsuppgift med källkritik av hemsidan ne.se. Eleven läser kursen Biologi 1 och går i årskurs 2 på Naturbruksprogrammet BAS A01 Baskurs för universitetsstudier ! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Källkritik Fortsättning från förra föreläsninge

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa är trovärdig, värd att tro på eller inte. Läs artikeln Därför ska du bry dig om källkritik från Internetkunskap. Fundera sedan tillsammans på vad det betyder att en källa är: sannolik; tillförlitlig; sann Filmer om källkritik. Kritisk läsning. Film om att läsa kritiskt. Primary vs. secondary sources. Från Hartness Library. Relaterad information. Vetenskapliga publikationer. Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer. Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt

Ssurvivor: Källkritik Mall Exempel

Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olik Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser. Kanske författaren till en skrift om pedagogik mycket starkt anser att en viss pedagogisk modell är bättre än en annan, t ex at Källkritik / Torsten Thurén & Jack Werner. Thurén, Torsten, 1937- (författare) Werner, Jack, 1989- (författare) ISBN 9789147129379 Fjärde upplagan Publicerad: Stockholm : Liber, [2019] Tillverkad: 2019 Svenska 273 sido

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. källkritik har behandlats var i kursen om de samhällsvetenskapliga ämnena. Då vi besökte ett arkiv och skrev en mindre rapport baserat på källor från arkiven. I detta sammanhang tränades vi i att värdera källornas användbarhet utifrån vårt syfte och frågeställningar med rapporten Källkritik 1. Inledning Lunds universitet 2008 Källkritik Förord Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på 1800-talet. Under 1900-talets börja Studiematerial om lagstiftningsprocessen - elevblad (pdf, 729 kB) Elevövning med syfte att, med ett konkret exempel, visa hur EU påverkar deras vardag samt låta dem arbeta med källkritik. Magasinet riktar sig till högstadiets senare årskurser, gymnasieskolan och folkhögskolan

Källkritik - en utmaning - Statens medierå

Källkritik - Fyra grundkriterier. Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor Övning i källkritik Webbsidors beroende Den här övningen går ut på att analysera huruvida två webbplatser är beroende av varandra, vilket är ett ganska vanligt förekommande fenomen. Analysera en webbsida som behandlar Global uppvärmning t ex en webbsida publicerad av Greenpeace. Växthuseffekten och dess orsake

Källkritik - Infokol

Källkritik - vad är det

Källkritik pdf 1. Källor och Källkritik Hur bra är din källa?tisdag 26 mars 13 2. Vad är en källa?tisdag 26 mars 13 3. Vad är en källa? Det är därifrån du hämtar dina uppgifter.tisdag 26 mars 13 4. Vad är en källa? Det är därifrån du hämtar dina uppgifter 1.5 Material/Källkritik 1.6 Bakgrund 1 2. Resultat 2 3. Diskussion/slutsats 3.1 Utvärdering 3 4. Källförteckning 4 Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Faktaruta om formali Källkritik 3. Grundläggande källkritik - Yttre kritik Lunds universitet 2008 3. Grundläggande källkritik Yttre kritik - äkthet Den första fråga vi måste ställa oss när vi skall bedöma en källa är om dokumentet är äkta eller inte. Denna granskning kallas ofta yttre kritik, eftersom den inte i första hand rikta Finnarnas historia i Sverige. 3,Tiden efter 1945 PDF Fosterbarnens ö : prins Carls uppfostringsinrättning och verksamheten på Gålö 1830-1939 PDF Friluftsliv i Jämtland : en guide till berg, skogar och vatten PDF

Den dagliga mobilanvändningen bland 17-18 ligger över 95 % sedan 2014. Bland de yngre har den dagliga mobilanvändningen fortsatt öka och ligger nu på samma nivå för 12-åringar so Källkritiken uppfattas som ett insignium för vårt yrke. Men är källkritik verkligen något som bara kännetecknar historiker (och kanske jurister), eller står den för något mer allmängiltigt? Jag vill hävda att källkritiken inte är det som särskiljer oss från andra empiriska vetenskaper, utan tvärtom det som förenar oss med dessa Källkritik på internet. En lathund. Kolla Källan! Vågar du lita på det du hittar på nätet eller på det. som hamnar i din e-postlåda? Hur kan du veta vad. som är sant eller falskt? Är du osäker på hur du får. använda dig av andras texter och bilder? Kolla källan från Skolverket innehåller tips och stöd till dig som vill bl Källkritik, metod och vetenskap Av Rolf Torstendahl Källkritiken är ett mäktigt instrument. Man behöver bara titta på vad som allmänt godtogs som historiskt om svensk medeltid kring 1820 och hur sam-ma period beskrevs kring 1950 för att konstatera, att mycket stoff försvunnit eller fått en annan plats Källkritik Intervjuer Organisering av feedbackmöten i april Fredag 6 mars: Bokning av Feedbackmöten möjlig på PingPong 21/4 - 28/4: Feedbackmöten Ni får feedback på era inskickade metodbeskrivningar Onsdag 13/5 8.00-9.45 HB1: Forskningsetik och vetenskap Finns en särskild ingenjörsetik? Värdeneutral naturvetenskap

Kolla källan - lär dig bli källkritis

Video: Källkritik av ne.se Inlämningsuppgift - Studienet.s

och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen. Modulen består av följande delar: 1. Informationssökning på nätet 2. Sökkritik och algoritmers betydelse 3. Källkritik på nätet 4. Källkritik i nya publiceringsformer 5. Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning 6. Källtillit i. Här är en kort övning i källkritik Läs den här korta texten och tänk att du läser den på en sajt, som till exempel Flashback, eller i en tidning. På ett par ställen finns det anledning att tänka till och ha ett vaksamt öga 2 ARTIKE UMME 11/2014 Skolporten umrerad rtikelseri ö tvecklingsarbet kolan 2 Abstract Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur elever tillämpar källkritik för att som lärare kunna undervisa om bedömning av källors trovärdighet 4b) Övningar i källkritik 20/6 (PDF 118 - Lunds universite

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen -arbetet med att utveckla barns förmåga att söka ny kunskap och inta ett källkritiskt förhållningssätt behöver. De internet källor jag använd mig av för att finna information är hemsidor som jag sedan innan vet är pålitliga eftersom jag bl.a. blivit rekommenderad av akadeimska sjukhuset, uppsala gå in på för att finna infromation (www.1177.se).De andra två hemsidorna jag använd mig av för att komma fram till det slutliga resultatet ansåg jag även som pålitliga källor Svensk titel: Källkritik, hur gör man: om lärares syn på källkritik i undervisningen. Engelsk titel: Critical Evaluation, how do you do it: teachers view o Källkritik i fabrik Vad kan en journalfilm från ett sidenväveri 1943 berätta om arbetsvillkor, hantverk och industrialisering under 1800- talet? I den här uppgiften tränar eleverna: • källkritik • historisk referensram • teorier och begrepp . Instruktion till uppgifte Här samlar vi alla artiklar om Källkritik. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Säkerhetsrådet, Harrisons historia och Coronaviruset och vardagen. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Källkritik är: Sociala medier, Fake news, Internet och Kina

En introduktion till källkritik 7-9 - Digitala lektione

Källkritik av Wikipedia Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information Källkritik i dessa tider Ulrika Håkansson-Kallin 14 maj 2020 Under rådande omständigheter tycker jag att det är oerhört viktigt att vi talar med våra elever om källtillit och källkritik, att det finns källor som vi faktiskt bör lita på och hur dessa kan fungera som referens när vi granskar andra källor Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter Källkritik, självkritik och källtillit 4.2 Källkritik, självkritik och källtillit Olof Sundin och Jutta Haider Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet Källkritik och MIK Inför varje val sedan åtminstone Brexit-omröstningen och presidentvalet i USA 2016 har sociala mediers och sökmotorers roll diskuterats

Källkritik - umu.s

 1. Källkritik på internet, en guide. En guide från IIS och Viralgranskaren med syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. Ladda ner guiden (pdf, öppnas i nytt fönster)
 2. Detta är ett studiematerial, som bygger på en del av innehållet i Regionmuseets basutställning Tidernas Skåne. Materialet har sin grund i Lgr11s fokus på källkritik och historiebruk. Det utgår från förhistoriska fynd, historiska händelser och personer, men har direkta kopplingar till vår egen nutid. Målgruppen för studiematerialet är i första hand elever i högstadiet och.
 3. Avsnitt 1: Källkritik Avsnitt 2: Reklam Avsnitt 3: Nyheter Avsnitt 4: Bildmanipulation Avsnitt 5: Bilden av killar/tjejer i media Avsnitt 6: Självpublicering Rollen som nyhetsankaret Anna Ankare spelas av komi-kern och skådespelaren Sanna Persson Halápi. I rollen som Jenny Josefsson ser vi Ida Kjellin. Lgr 11 - ur centralt innehål
 4. Spara som PDF Svårighetsgrad: Är Syftet med leken är att ge en lekfull upptakt för efterföljande diskussion om källkritik och informationsspridning och att deltagargruppen ges möjligheten att relatera till hur information kan spridas vidare och ibland förändras
 5. Alla de senaste nyheterna om Källkritik från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Källkritik från dn.se
 6. Allmänt. Berggren, Lars, Källkritik (2008) Lunds universitet Evaluation of Information Sources. World-Wide Web Virtual Library. Hassmén, P. (1999) Att granska en vetenskaplig rapport Stockholms universitet: Psykologiska institutionen Thurén, T. (2003) Sant eller falskt? - metoder i källkritik (Pdf) Krisberedskapsmyndigheten, KBMs utbildningsserie 2003:
 7. g, källkritik, reklam, programmering, filmpedagogik. Orka plugga. Serien Orka plugga är en satsning i studieteknik från urskola.se Här ser ni avsnittet Förstå kunskaraven: Om källkritik - resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska

LIBRIS - Källkritik

 1. Allmänt. Berggren, Lars, Källkritik (2008) Lunds universitet Evaluation of Information Sources. World-Wide Web Virtual Library . Hassmén, P. (1999) Att granska en vetenskaplig rapport Stockholms universitet: Psykologiska institutionen Thurén, T. (2003) Sant eller falskt? - metoder i källkritik (Pdf) Krisberedskapsmyndigheten, KBMs utbildningsserie 2003:
 2. Digital källkritik i nyhetsflöden och undervisning För samhället i stort är det viktigt att ha medborgare som driver och utvecklar samhället i en positiv och vetenskapligt grundad riktning där rykten och propaganda inte förväxlas med kunskap. Att fostra ett konstruktivt källkritiskt tänkande är en utmaning och en balansgång
 3. Lektionstips i Källkritik från Förskoleklass - åk 6. Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 8 Checklista s. 188 (PDF-dokument, 125 kB) Undervisningsexempel 1 s.189-193 (PDF-dokument, 236 kB
 4. Källkritik behövs när du använder Wikipedia. Publicerad 2009-10-27 s appar e-DN DN.VR DN i PDF-format Korsord. Arkivet Insändare Nyhetsbrev Följ ämnen och skribenter. Kundservice

Källkritik Här finns samlat länkar till olika etablerade websidor som informerar om källkritik och mediemedvetenhet. Källkritik på internet - Kristina Alexanderson finns på sidan IIS - Internetstiftelsen Sverig KÄLLKRITIK PÅ NÄTET 1 VEM LITAR DU PÅ? Litar vi på information baserat på var den kommer ifrån? Utan att tänka på det gör vi nog den bedömning, det kan handla om människor vi känner eller nyhetssajter på nätet. Det finns även avsändare vi inte litar på och då är vi mer misstänksamma mot vad de säger

Källkritik - Wikipedi

Källkritik Du får välja mellan följa nd e f il m er (el l er väl ja m el l an f il m er s o m d i n l ärare val t): https://youtu.be/TyL3f T51ua Källkritik har pedagogisk nytta Den kritiska bearbetningen bidrar till ① en fördjupad förståelse av lärostoffet ② utveckling av en sund kritisk hållning och distans till information och kunskaps-anspråk ③ kunskaper som känner sina egna. Källkritik Grundskolans kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner lyfter fram hur viktigt det är att skolan hjälper eleverna till källkritisk förmåga. Att vara medieanvändare idag är utmanande med internets stora mängd av information som flödar över oss

Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa är trovärdig, värd att tro på eller inte. Läs igenom historierna som eleverna ska granska i pdf:en Historier som du ska under-söka. Se läroplanskoppling Skolans uppdra PDF | On Aug 28, 2018, Olof Sundin and others published Källkritik, självkritik och källtillit | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Vikten av källkritik och källtillit. Här kommer länktips till material som tar upp källkritik och källtillit. I dagens situation är det viktigt att tala just om källtillit med våra elever, det är viktigt att ha källor som vi litar på. Vi behöver tala om varför vissa källor är mer pålitliga än andra

Studiematerial - Riksdage

 1. PDF av originalbilden (liknar mest liggande A3) Det viktigaste (röd) Det viktigaste (blå) Källkritik för barn har jag förresten redan skrivit om. Den boken finns att ladda ned här. (Men som sagt, jag gör verkligen inte anspråk på att vara expert!) Åsa,.
 2. Källkritik och historia Att vara källkritisk är för de allra flesta en självklarhet och innebär att man försöker ifrågasätta de källor som ger oss den information vi tar in och försöka klargöra om man kan lita på den aktuella källan
 3. Källkritik och nya publiceringsformer Oktober 2016 https://larportalen.skolverket.se 4 (13) visade att redaktörer ofta hade en uppfattning om andra aktiva Wikipedia-redaktörer som de utnyttjade när de bedömde trovärdigheten hos en artikel (Francke & Sundin, 2010).
 4. Källkritik Bild från pixabay.com Vi utmanas alla av informationsflöden som ständigt är runt omkring oss. Att använda källkritiska ögon och lära sig att kritiskt granska uppgifter och hålla ett källkritiskt förhållningssätt hos oss på förskolan är av större vikt idag. Det är viktigt att vi redan från början arbetar med att grundlägga ett kritiskt oc
 5. på Vårdförbundet, förklarar varför motståndskraft och källkritik är högst relevanta frågor för fackföreningsrörelsen. Olle Wäst-berg, tidigare demokratiutredare, argumenterar i sin text för behovet av ett psykologiskt försvar. Anto avslutas med att Anette Novak, direktör för Statens medieråd, lämnar en appel

Källkritik 1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge. Det unionsbrev som finns bevarat brukar räknas som förfalskning eftersom det är skrivit på papper och inte pergament, vilket var det normala. Om källor. Det som hänt är borta för alltid ÖVNING I KÄLLKRITIK I den här övningen får eleverna träna på att söka, granska och tolka information från olika typer av källor på internet. De får reflektera kring vad det är som gör att vissa källor är mer tillförlitliga än andra. Eleverna ska läsa och värdera olika källor som beskriver situationen i Venezuela och.

Läs mer om källkritik i Wiki-Rötter. Litteratur om källkritik. Håkan Skogsjö: Om bryggor och bojar - eller konsten att släktforska utan att det blir fel (PDF), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund och fortfarande tillgänglig som (gratis) PDF via nätet Inlägg om källkritik skrivna av Redaktionen Motargument, Sara Apell, Jan Kjellin, Johan Löfström, David Ehle, Xzenu Cronström Beskow, Tomas Ekroth och .Maria Robsah Källkritik är en bedömning av en källas trovärdighet. , utgiven av Sveriges Släktforskarförbund och fortfarande tillgänglig som (gratis) PDF via nätet. Urban Sikeborg: Ge historien liv! - Om släktforskning och källkritik, Släktforskarnas årsbok 1998, s.9-26

Källkritik och skotten i Sarajevo Ämne: Svenska, Historia, SVA Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar Lektionsåtgång: 1-3 Introduktion Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Informationssökning, källkritik, upphovsrätt och bilder. Välkommen till Det flippade skolbiblioteket I den här bloggen hittar du länkar till filmer, pdf:er och webbsidor om informationssökning, källkritik, upphovsrätt och bilder. Tanken är att du själv kan lära dig när du har tid och behov. T ex inför rapportskrivning eller uppsatsskrivning

Källkritik för internet (pdf) Leth Göran & Thurén Torsten (2012). Styrelsen för psykologiskt försvar. Rapport 177. De källkritiska principerna och hur de kan tillämpas på Internet, speciellt vid informationssökning. Sant eller falskt: metoder i källkritik (pdf Lektionsplaneringar och material (pdf) som utgår från populärhistoriska medier för att stimulera kritiskt tänkande. Uppgifterna har tagits fram av Thomas Nygren, docent i historiedidaktik, och Lotta Vikström, Gör källkritik till ett eget ämne.

Webbresurser tema källkritik. Skolverkets lärmodul om kritisk användning av nätet Boken går att ladda ner som pdf eller beställa mot fraktkostnad. Filmtips om källkritik. I mediekatalogen hittar du många titlar på ämnet källkritik, för alla åldrar Flygtur_over_Stockholm.pdf. Platsidentithistoria_lektionsupplagg_ak4_6_nu.pdf. Första hjälpen för källkritik på internet. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag Länk till Källkritik för Internet som pdf-fil. Mannerheim, Filippa & Fast Ehrlén, Katarina: Det är bara att googla. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2012. Författarna har skapat en mängd exempel, övningar och lektionsupplägg för undervisning i källkritik (med fokus på internet och digitala medier) Källkritik. Problemställning •Vetenskapligt intressant •Exakt formulerad, öppen och kort •Möjlig att argumentera kring •Ska gå som en röd tråd genom hela processen och arbetet Problemställning Sökord Söktjänster Sökning Sökresultat Källkritik. Sökord •Svenska •Engelsk

Thread by @JRudenstrand: Känns som att @dagensnyheter:sGymnasiearbetetKunskaravPolitisk propaganda då och nu - StockholmskällanFörklarande texter- kroppen - Svenska

Källkritik på Internet / Kristina Alexanderson. Alexanderson, Kristina, 1971- (författare) Stiftelsen för Internetinfrastruktur (utgivare) ISBN 9789197941136 1. uppl. Publicerad: Stockholm : .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2012 Svenska 45 s. Serie: .SE:s Internetguide ; 25 Läs hela texten (Fulltext (pdf)) Läs hela texten. Källkritik för gymnasiet 1. Vad är en källa? < En plats, person eller myndighet som vi hämtar information från (t.ex. tidningar, bloggar, böcker, sociala medier, fingeravtryck, SCB etc.) Primära källor Ursprungskälla som ligger väldigt nära en händelse (brev eller person som deltagit i något som du vill veta mer om) Sekundära källor Andrahandskälla som ligger längre ifrån en. Bamse har givit ut på två specialnummer om källkritik som skulle fungera utmärkt att använda som enkel introduktion till ämnet. Tyvärr är tidningen slutsåld men du hittar en pdf med serier från tidningen samt lärarhandledning längst ner här

 • Oppo a57.
 • Fairy tail anime episodes.
 • Svettband barn.
 • Meniskoperation sjukskriven.
 • Östlunds begravningsbyrå vingåker.
 • Fantastiskt på engelska.
 • Reparation avgassystem.
 • Indianernas religion idag.
 • Hallandsposten hylte.
 • Kokobe köln stellenangebote.
 • Slobodne žene.
 • Låsa celler i excel.
 • Fängelse i sundsvall.
 • Enjoy skara.
 • Martin bygg göta.
 • Bpm songs.
 • Huckleberry finn färja.
 • If metall semester 2017.
 • Volvo timmerbil leksak.
 • Forsgrenska badet.
 • Smätta synonym.
 • Get service medal csgo.
 • Scart till hdmi.
 • Nicht gemeinnütziger verein steuern.
 • Lotin vildsvinsfälla.
 • Gå ner 25 kg på 6 månader.
 • Yamaha wildstar 1600 tillbehör.
 • Yamaha midnight star 1300 tillbehör.
 • Tid watches.
 • Cisgender på svenska.
 • Komplikationer efter konisering.
 • Fronda underbar.
 • B diff blodprov.
 • Herr der ringe online shop.
 • Tsea28.
 • My little pony printable coloring.
 • Arduino set.
 • Honungskyckling crockpot.
 • Vackra små träd.
 • Slakt nötkreatur.
 • Symaskinsnålar bernina.