Home

Kollektivtrafik sverige statistik

Statistik lokal och regional kollektivtrafik

Skärpt ton om resor i kollektivtrafik | Aftonbladet

Statistik om branschen. Kollektivtrafikbarometern är den myndighet som sammanställer statistik för kollektivtrafiken är De har till uppgift att utvärdera och analysera, Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU Sedan 2012 är marknaden för kollektivtrafik, genom lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik, öppen för konkurrens. Innan denna reform hade även SJ AB:s monopol på järnvägsmarknaden upphävts och marknadsöppningen för kommersiell trafik på spåren genomförts i flera steg, varav det sista togs i oktober 2010 Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området kollektivtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om regional linjetrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst samt kommersiell linjetrafik på väg och vatten

Transporter och kommunikationer - Statistiska Centralbyrå

Hitta statistik. Sverige i siffror; Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar kollektivtrafik En kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige Svenska Taxiförbundet Telefon 0856621660 Smidesvägen 10 info@taxiforbundet.se Box 1106 www.taxiforbundet.se 17122 Solna @SvenskaTaxiforbundet @svtaxiforb DAVID HAMP JOHNÉR BILDBYRÅ TA TAI TILL HÅLLBARA STÄDER OH LEVANDE LANDSBGDER Statistik. Olycksstatistik. Olycksstatistik vägtrafik. Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada som uppstår i det svenska vägtransportsystemet. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) tillhandahåller linjelagd kollektivtrafik i respektive län, efter beslut om allmän trafikplikt Se Coronavirus spridning på varje kommun och region i Ålder och Kön. Uppdateras löpande. Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. Sjukdomsfall Intensivvårdsavdelning Dödsfall Friska Sjukhus c19 platz.s

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella... Sjöfartsföretag Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019 Här hittar du statistik och fakta om bland annat personal och yrken i kommun- och regionssektorn I morgon, den 1 mars, blir Luxemburg det första landet i Europa som gör kollektivtrafiken avgiftsfri. Jag hoppas att det kan inspirera Sverige. Det finns många fördelar med att låta alla få. Information om coronaviruset och covid-19 i Sverige med statistik över smittspridning m.m

Rekordmånga väljer kollektivtrafik i Linköping | Bussmagasinet

Kollektivtrafikens samhällsnytta - Star

Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka. Vi ska ständigt underlätta för fler att åka kollektivt istället för att ta egen bil. Driva all buss och spårtrafik med förnybra drivmedel. År 2030 ska inga fossila drivmedel vara kvar i kollektivtrafiken på land Kollektivtrafik. Senast uppdaterad: 9/3-2018 I de allra flesta städer finns kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Det kan vara till exempel bussar, spårvagnar, tunnelbanor och färjor som går mellan olika hållplatser i städerna, eller tåg och bussar som går mellan städer och på landsbygden

Fakta - Svensk Kollektivtrafik

Kollektivtrafik på vatten bedrivs i ett tiotal län i Sverige. Det är emellertid två av länen som står för den stora merparten av trafiken, Västra Götalands- och Stockholms län. Västra Götalands läns har flest antal avgångar för kollektivtrafik på vatten, och antalet avgångar här ökat med 16 procent under perioden 2012-2014 Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, är kritisk till att Sverige inte skärpte restriktionerna redan när smittökningen satte fart i början av hösten Kategori:Kollektivtrafik i Sverige. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikimedia Commons har media som rör Kollektivtrafik i Sverige. Underkategorier. Denna kategori har följande 5 underkategorier (av totalt 5 Statistik; Information om kakor. Läs MSN:s senaste nyheter från ledande svenska och internationella medier. Se väder, nöje, sport, ekonomi, hälsa och ingångar till Hotmail, Outlook och Office 365 Data och statistik i kollektivtrafiken. Resandestatistik av god kvalitet är av yttersta vikt för planering och uppföljning av kollektivtrafik. om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafik- myndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,7 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 88 % av landet Kollektivtrafiken i Sverige ökar långsamt och det är långt till målet om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020. Det visar siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget SEKAB. Hela 93 procent av de nya riksdagsledamöterna anser att det krävs satsningar som möjliggör att Sverige fördubblar kollektivtrafiken till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad. Ekonomiskt och miljösmart Statistik från flera län och regioner visar att det finns busslinjer på landsbygderna som har så få resenärer att det är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att använda anropsstyrd kollektivtrafik med taxi istället Under 2014 ökade det kollektiva resandet i Sverige med 21 procent, visar nya siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget SEKAB. Trots ökningen är det långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om en fördubbling av kollektivtrafiken till år 2020, som riksdagen nu uppmanar regeringen att bidra till Det nya coronaviruset innebär stora utmaningar för kollektivtrafiken. Här presenterar SKR vägledningar och råd för bland annat hur trängsel kan förebyggas och åtgärdas. Så påverkas kollektivtrafiken av Covid-19. Regionala kollektivtrafikmyndigheter. Kollektivtrafiklagen i Sverige gäller för kollektivtrafik på väg, spår och vatten

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och E

Detta innebär målet. Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik Här samlar vi alla artiklar om Kollektivtrafik. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronaviruset och vardagen, Coronaviruset i Sverige och Kollektivtrafiken i Stockholm. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Kollektivtrafik är: Coronaviruset, Stockholm, Kristoffer Tamsons och Bussar Kollektivtrafiken i Sverige ökar långsamt och det är långt till målet om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020. Det visar siffror från Trafikanalys.. Kollektivtrafik och umgänge ska undvikas i Uppsala. Ta del av Folkhälsomyndighetens senaste statistik här experience.arcgis.com. bakgrund Så många är smittade grafik Så ser smittan i Sverige ut experience.arcgis.com. Var med och stötta vårt nyhetsarbete - bli Omni Vän

Kollektivtrafiken i Sverige ökar långsamt . Under 2014 ökade det kollektiva resandet i Sverige med 21 procent, visar nya siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget SEKAB. Trots ökningen är det långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om en fördubbling av kollektivtrafiken till år 2020, so Läs färska nyheter om kollektivtrafiken i Sverige på Branschaktuellt.se. Allt om nya tåg, stationer och bussar. Nyheter för dig i karriären. Välkommen Ytterligare 19 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Den totala dödssiffran stiger därmed till 4 814 personer Inom Sverige har människor i Jämtlands län förändrat sitt beteende mest. Där har aktiviteten inom detaljhandel och nöjen minskat med 38 procent, och med 52 procent inom kollektivtrafiken Sverige Kostnaderna för vår kollektivtrafik ökar stadigt. säger Maria Börjesson, som drar slutsatser av statistik från i första hand myndigheten Trafikanalys

Kollektivtrafik - Trafikanaly

Kollektivtrafikens förutsättningar på längre sikt kommer att påverkas av coronapandemin. De ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken kommer att hamna i fokus. Kraven på att mer av trafikens kostnader täcks av resenärerna kommer att öka. En kreativ prissättning kan då ge många fördelar Kollektivtrafiken i Sverige blir allt mer fossilfri och 2016 var andelen fossilfria drivmedel för bussar 76,8 %. Det framgår av färsk statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik Vi använder cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan läsa mer om hur SL behandlar personuppgifter

- Det kan vara att avstå från att åka kollektivtrafik eller att besöka köpcentrum och restauranger. Fem nya dödsfall har rapporterats in sedan i fredags, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Totalt har 5 899 personer med covid-19 dött i Sverige Att resa med kollektivtrafik i Sverige har ökat i pris fyra gånger snabbare än konsumentprisindex, visar en omfattande undersökning SVT gjort. - Det är ju märkligt, säger Erica Hodin i. Information om Sverige Funktionsnedsättning Daglig verksamhet Befolkning och statistik Geografi och kartor Avesta kommun har sedan juni månad 2012 haft avgiftsfri kollektivtrafik på de busslinjer som går inom kommunen Statistik som utredaren redovisar ska om möjligt vara könsuppdelad. En särskild utredare ska utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras Kommersiell kollektivtrafik. Privata trafikföretag får bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå, utan ekonomiskt stöd från Region Skåne, helt fritt. Region Skåne är positiv till kommersiell kollektivtrafik och ska som regional kollektivtrafikmyndighet skapa förutsättningar för kommersiell trafik

SKR samlar in, producerar och redovisar en del statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner. Här finns till exempel ekonomi- och verksamhetsstatistik, personalstatistik, analysrapporter och verktyg. För dig som uppgiftslämnare finns anvisningar och blanketter Kollektivtrafik i Sverige och Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik · Se mer » Spårväg Hästdragen spårvagn i Helsingfors, 1890-talet Brant spårsträcka i Lissabon Vändslinga vid ''Bahnhof Wien Praterkai'' i Wien Spårväg är en typ av spårtrafik med spårvagnar, som oftast används för lokal passagerartrafik i städer

 1. Sverige (svenskt uttal: (); benämns formellt Konungariket Sverige [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ()) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands.
 2. Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem
 3. Lokal och regional kollektivtrafik 2011 Statistik 2012:16 - Trafikanaly
 4. Karta över rapporterade fall av coronaviruset COVID-19 i Sverige
 5. Förutsättningar för kollektivtrafiken i Sverige Den 1 januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen1 i kraft och kartan för kollektivtrafik ritades om i Sverige. statistik, samt områden där det inte varierar tillräckligt mycket sinsemellan eller över tid
 6. Folkhälsomyndigheten publicerar stora mängder statistik om covid-19. Bland annat sammanställer de antal bekräftade fall per region tisdag--fredag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag: Folkhälsomyndighetens statistik. Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige, både per län och kommun

Artiklar i kategorin Kollektivtrafik i Sverige Följande 39 sidor (av totalt 39) finns i denna kategori.. Dessa regionala kollektivtrafikmyndigheter bedriver, mätt i personkilometer, cirka 83 procent av kollektivtrafiken med buss, spårväg och tunnelbana i Sverige 2018. Till detta kommer statistiken om förseningarna i tågtrafiken, som hämtats från Trafikverkets uppföljningssystem LUPP

-Men i Sverige finns större förhoppningar än på många andra ställen om att kollektivtrafik ska lösa klimatproblemen, säger Maria Börjesson. -Det är en övertro, speciellt i ett land som Sverige med långa avstånd där folk bor glest. Lösningen på klimatproblemen finns snarare i teknisk utveckling av bilismen Mars 2018 sticker ut i statistiken över dödsskjutningar i Sverige. Det är den enda månaden sedan 2017 som ingen blivit skjuten till döds i Sverige. I år har antalet skjutningar ökat jämfört med tidigare år men antalet personer som dött av skotten är färre 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS STATISTIK PÅ TILLGÄNGLIGHETSOMRÅDET.14 inleds med uppgifter om hur många människor i Sverige som räknas som funktionsnedsatta, och går sedan över till att rapportera om hur kollektivtrafiken är utformad i enlighet med lagen. Kapitlet redogör även för andra undersökningar,. Statistik, Trafikanalys, Www.trafa.se; READ. Lokal och regional kollektivtrafik 2011 Statistik 2012:16 - Trafikanalys . READ. Nyckeltal. Förutom ovanstående målstorheter är ett flertal nyckeltal eller kvoter mellan. målstorheter av intresse. Exempelvis: Antal. Att åka kollektivtrafik är avgiftsfritt i många städer om du är pensionär, skolungdom, student eller har barn i barnvagn.En liten förändring som gör stor skillnad för den som kämpar för att få ihop vardagsekonomin. Avgiftsfri kollektivtrafik för alla skulle öka människors rörelsefrihet och bidra till att bryta segregationen

Video: Kollektivtrafik i Sverige - Wikipedi

Start - Svensk Kollektivtrafik

Ladda ned Data och statistik i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2016:2) K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige Kollektivtrafiken i Sverige ökar långsamt och det är långt till målet om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020. Genomsnittet för hela Sverige är 49 procent, enligt statistik från lokaltrafikbolagens miljö- och fordonsdatabas

Fordonsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. ramen för ordinarie kollektivtrafik, främst i stadstrafik. En liknande trend kan även ses i Europa och andra delar av världen, framförallt i Kina (Energimyndigheten, 2019 A). Under 2019 ökade hastigheten och omfattningen på införandet av elbussar i Sverige. Det finns flera anledningar till det ökade intresset fö
 2. Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP
 3. Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik
 4. Mer detaljerad statistik. Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken Mer statistik. Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik

Regeringen: Ny lag ska begränsa folksamlingar i kollektivtrafiken Uppdaterad 2020-10-19 Publicerad 2020-10-19 Regeringen arbetar nu för att införa en tillfällig pandemilag Trots larm om trängsel har svensk kollektivtrafik valt bort strategin att avvisa resenärer. Vilka regler som gäller är oklart. Men kollektivtrafikföretagen har också olika åsikter. Frågan om trängsel i kollektivtrafiken har varit aktuell under i princip hela pandemin. I somras räckte inte. På många håll i landet görs försök att uppmuntra människor att åka kollektivt i stället för att ta bilen. I Kiruna kostar ett årskort en hundring per år. I Ockelbo har kommunens.

Remisser på gång; Om bioenergi. Aktuella frågo Varje dag skadades minst en person i kollektivtrafiken i Skåne förra året, enligt statistik som Skånetrafiken tagit fram åt tidningen Metro

Olycksstatistik vägtrafik - Transportstyrelse

SKR samlar in viss statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner, till exempel personal- och lönestatistik för anställda, vissa delar av ekonomi- och verksamhetsstatistiken, hälso- och sjukvårdsstatistik med mera Nya studier tyder på att kollektivtrafiken inte behöver vara en källa till smittspridning av coronaviruset, enligt New York Times. Och resultaten är inte förvånande, enligt Agnes Wold, professor i bakteriologi Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområde..

Regional linjetrafik - Trafikanaly

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet Kollektivtrafik i Sörmland. Sedan 1 januari 2019 är Region Sörmland kollektivtrafikmyndighet i regionen. För kunder och medborgare använder vi Sörmlandstrafiken som varumärke. Vi har som uppdrag att identifiera och möta invånarnas behov av kollektivt resande Statistik över cyklisters olyckor: faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling Ladda ner Låginkomsttagare betalar mest i kollektivtrafiken. Ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina ska bidra till ökad kunskap om.

330 biogasbussar rullar i Stockholm enligt färsk statistikElin Söderberg | Elin Söderberg (MP)

Sverige Coronavirus (COVID-19) - Grafer, kartor, diagram

Kollektivtrafiken finansieras dels via regionsskatten och dels via intäkter från försäljning av biljetter, reklamplatser och uthyrning av lokaler i anslutning till kollektivtrafiken. Skattefinansieringsgraden är cirka 50 procent. Av Region Stockholms totala budget går drygt 10 procent till kollektivtrafiken Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Boken ges ut av K2 och norska Statens vegvesen i samarbete med Urbanet Analyse

Nikos Petridis - Busschaufför - Bergkvarabuss AB | LinkedIn

Statistik - Trafikanaly

Öppenheten i Sverige syns i statistiken Svenskarna fortsätter att leva sina liv som vanligt i betydligt högre utsträckning än i grannländerna. Många fortsätter att handla i butiker och åka kollektivtrafik trots pandemin, visar data från Google Statistiken visar att kollektivtrafik nyttjas främst av kvinnor, All kollektivtrafik i hela Sverige är viktig. Men jag skulle vilja gå in lite djupare på trafiken till och från Gotland där just kommunikationerna är livsavgörande för öns utveckling Risk för anstormning i kollektivtrafiken Uppdaterad 2020-08-03 Publicerad 2020-08-03 Intresseorganisationen Svensk kollektivtrafik är orolig över risken för trängsel i augusti Kollektivtrafikens intäktstapp kräver statlig kompensation Coronakrisen kommer att ha medfört minskade biljettintäkter på uppemot 7,5 miljarder vid årsskiftet. Nu måste staten kompensera regionerna fullt ut

Jernbanedirektoratet: Utred ny järnväg över gränsen och

Kollektivtrafik Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger Västtrafik AB, som planerar och upphandlar kollektivtrafiken. Resorna görs med bussar, spårvagnar, tåg och båtar Här presenterar vi statistik från olika områden inom Kalmar länstrafik. För dig som är samarbetspartner, vårdgivare eller utvecklingsaktör Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik Sundsvalls kollektivtrafik sämst i Sverige. Uppdaterad 23 juli 2019 Publicerad 23 juli 2019. Sundsvall har den sämsta kollektivtrafiken av Sveriges 20 största städer,. Om det saknas kollektivtrafik på bara en del av sträckan mellan din bostad och din arbetsplats kan du få avdrag för bilresor för hela resan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer samt att kollektivtrafik saknas på en sammanhängande sträcka på minst två kilometer

 • Peoples temple leadership.
 • Privat trygghetsboende stockholm.
 • Hur är det att jobba på jollyroom.
 • Konzertkirche neubrandenburg tickets.
 • Html5 dom.
 • Öl bra för hälsan aftonbladet.
 • Rc delay.
 • Aeria games tv spel.
 • Hände clipart schwarz weiß.
 • Stroppar clas ohlson.
 • Anorexi dödsfall.
 • Savannah cat f5.
 • Kemikalieinspektionen vite.
 • Jaktspringer spaniel valpar.
 • Investera i vr.
 • Hårknuten gränna.
 • Depri sprüche englisch.
 • If metall arbetsgivarportal.
 • Danssjuka 1177.
 • Uthållig styrka.
 • Iphone can't connect to wifi.
 • Georgetown dc.
 • Free clipart classroom.
 • Canon eos 1000d pris begagnad.
 • Nämnden för båtlivsutbildning.
 • Berging hörspiel.
 • Överspänd bäckenbotten symptom.
 • Programbladet svenska spel.
 • Cotangens berechnen.
 • Morgana mcnelis instagram.
 • Anchorman 2 wiki.
 • Redigera rityta illustrator.
 • Översätt kinesiska till svenska.
 • Daniel suhonen ratsit.
 • Svart klänning fest.
 • Butiksbiträde göteborg.
 • Yamaha c45 review.
 • Altan material.
 • Kirche rosenheim cops.
 • Helgjobb västerås ungdom.
 • Doxycyklin alkohol farligt.