Home

Buktiga speglar

Se pris på Badrumstillbehör - Jämför innan du handla

En konkav spegel buktar inåt som insidan på en skål, medan en konvex spegel är som skålens utsida. Konkava speglar: För en konkav parabolisk spegel är brännpunkten den punkt i vilken strålar som infaller parallellt med den optiska axeln fokuseras efter reflektionen. Strålar som sprids radiärt från fokalpunkten blir parallella med den optiska axeln efter reflektionen i spegeln. Konvex spegel • En konvex spegel buktar ut som en boll. • När ljusstrålar reflekteras mot en konvex spegel så sprids de ut från spegeln. • Det ser ut som att alla strålar kommer från en punkt bakom spegeln (märkt F i bilden). • Brännpunkten ligger alltså bakom spegeln. • En konvex spegel sprider ljus Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Och vad där inne bjuds är enbart det ett helt tivolibesök. Man får dansa 'cake walk', gå på trissor, hoppa på madrasser, snurra på hjul, dansa i tunna, titta sig i buktiga speglar, fara upp till utsikten och åka ner i tobogo. Varefter man till råga på allt får står och skratta åt dem, som söka göra om de konsterna efter Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Fysik gratis. Prova Logga i

Reflektion i buktiga speglar Reflektion - vinklar: Speglar och strålgångar - Olika bilder via konkav/konvex speglar Ex på olika stålgångar - hur ritar man strålgångar? - fokus=brännpunkt - brännvidd - verklig bild / skenbild 40: Speglar och strålgångar forts 14. En stråles väg. uppg 1,2,3 + 4 Uppgiftsbanken + s 355 i häfte En konkav spegel kan vara bra att ha i badrummet, när du sminkar dig, eller rakar dig. Backar du bort från en konkav spegel, kommer du till brännpunkten. Just där blir bilden helt suddig. I brännpunkten samlas alla parallella infallande strålar. Fortsätter du att backa lite till, så blir bilden i den konkava spegeln upp-och-ner Plana speglar I en planspegel blir spegelbilden lika stor som Buktiga speglar bild bildEn konkav spegel buktar En konvex spegel buk. Rita en bild som visar vad som händer när en ljusstråle träffar en plan spegel. De båda sidorna av en sked kan liknas vid buktiga speglar. Avbildning i plan spegel; Buktiga speglar Buktiga speglar. Posted on januari 25, 2012 by nadinalubaidi . Men när ljuset då träffade den konkava spegeln så reflekterades ljusstrålarna mot varandra så att dem bildades till en fokus

På NO:n skulle vi ta reda på vad som händer med ljus när det träffar en konvex resp. konkav spegel. Här är min rapport Speglar Buktiga speglar. Posted on januari 23, 2012 av dennis97jusufovic. Dennis Jusufovic Daniel Serrano. konvex spegel. spegel som buktar utåt. konkav spegel. spegel som buktar inåt. brännpunkt / fokus. den punkt där strålarna möts/korsas (i t.ex. buktiga speglar och linser) brännvidd. avståndet mellan föremålet och brännpunkten / fokus. ljusets brytning. brytning sker i transparenta föremål då ljusstrålar går igenom föremålet.

BUKTIGA SPEGLAR Kunskaälla

Buktiga speglar. Material: Konvex spegel; Konkav spegel; Utförande: Vi tittade på vår spegelbild i den konvexa spegeln på nära och på långt håll och undersökte spegelbilden. Sedan gjorde vi likadant med den konkava spegeln. Resultat En konkav spegel kan också användas för att samla solljuset till en brännpunkt. Brännpunkten kommer då att innehålla koncentrerat ljus och temperaturen blir mycket hög. Det blir ett sätt att ta tillvara solenergin. I konkava speglar blir bilden förstorad om man befinner sig nära spegeln Konkav spegel, konvex spegel, brännpunkt. Resultat Buktiga speglar: Det som speglades i den konvexa spegeln blev lite mindre än hur det var i verkligheten ljuset som reflekterades i spegeln spreds ut. Det som speglades i den konkava spegeln blev större. det som hände var att ljusstrålarna studsade inuti spegeln och sedan spreds ut. På längre avstånd så blev speglingen uppochner ljudets fart i luften buktiga speglar hur laborationen fungerar hur laborationen fungerar material: Kolv med kranrör, nycklar, plastcylinder, stativ med hållare, gummisnodd, tejp, stämgaffel, gummiklubba, linjal, vakuumpump. konvex material: Optisk bänk, spalthållare med vågrät Buktiga speglar . En konvex spegel (som buktar utåt) används bla i backspeglar i bilar, man får ett stort synfält men bilden är förminskad, det beror på att spegeln reflekterar ljuset divergent

Study 8 Kapitel 14 Plana och buktiga speglar flashcards from Daniel K. on StudyBlue Reflektion i Buktiga speglar. Det finns två typer av buktiga speglar : Konvex och Konkav. Dela in din anteckning i två kolumner så du tydligt ser skillnaderna mellan dessa. Vilken är vilken? Beskriv hur bilderna ser ut i de två typerna av buktiga speglar på nära håll och på lite längre avstånd Speglar och linser . Ljus rör sig rätlinjigt som ljusstrålar och om de träffar en spegel reflekteras de. I en vanlig platt spegel studsar strålarna tillbaka med samma vinkel ut som in. Bilden i spegeln ser precis ut som föremålet som speglas. Buktiga speglar delas in i konkava och konvexa speglar buktiga speglar solugn avbildning i linser, lins-stem, ga br nnglas hur f rem l ser ut i vatten Figur 1. En framställning av den geometriska optikens struktur. Paper presenterat på Rikskonferensen i ämnesdidaktik Kristianstad 2006 Bach, Frank och Wallin, Anita

Buktiga plastspeglar, 5 st - Alega Skolmaterie

Ordet brännpunkt, liksom fokus (latinskt ord för härd), kommer av att den avlägsna ljuskällan Solen åstadkommer en brännande punkt just här. Alla tre termerna används även för konkava linser och buktiga speglar. Dessutom används ordet fokus i en annan men besläktad betydelse. Mer om detta nedan Logga in med Google Logga in med Office365 Logga in med Skolon. Behöver du hjälp? 08 505 24 800. Vardagar 8-1

Buktiga speglar Med hjälp av en silversked kan man exemplifiera två typer av buktiga speglar, nämligen den konkava (inåtbuktande) och den konvexa (utåtbuktande). Man kan spegla sig i båda ytorna men spegelbilderna får olika utseende Laboration buktiga speglar Utförande: Vi började med att sätta upp den optiska bänken.Sedan fortsate vi med att sätta på den optiska lampan och bildskärmen. På bildskärmen la vi den konkava/konvexa spegeln och ritade av mönstret frå Buktiga speglar. Alla speglar är inte plana. En del buktar åt något håll. Om spegeln buktar. inåt, kallas den för en konkav spegel. Om den buktar utåt är spegeln. konvex. För att komma ihåg vilken spegel som är vilken, kan du tänka. dig en kupad hand. På den konvexa sidan växer det hår Del 1 buktiga speglar Syfte: vi skulle se vad som händer när ljus reflekteras mot en konvex respektive konkav spegel. Material: konvex spegel, konkav spegel, lampa, muffar, lins, optisk bänk, skärm med 5 spalter, spänningslåda. Utförande: Vi började med att spänna fast allting på den optiska bänken. Först ko Bild K o n v e x s p e g e l En buktig spegel kan sägas vara uppbyggd av mängder med små plana speglar. Träffas den av en stråle reflekteras den som vi tidigare sett Plan spegel Plan spegel I en plan spegel blir bilden lika stor som föremålet men höger och vänster byter plats - den blir spegelvänd

Plana och buktiga speglar - YouTub

Och spegeln ställs ner. Därefter fäster man de övre hållarna, som är fjädrande, några cm ner från överkant spegel, en vid varje sida. Och när man monterar spegeln sedan ställer man den i de nedre hållarna, och drar isär de övre så spegeln kan tryckas in på plats, och sedan får hållarna fjädra tillbaka och håller spegeln. - nej, glöm det! Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter. Läs mer Stän

Hur bilden uppkommer i buktiga speglar. Varför blir bilden förstorad eller förminskad i buktiga speglar? Vi kan visa det med hjälp av till exempel ett stearinljus. Från. spetsen av ljuslågan går det ut strålar i alla riktningar. Vi. ritar ut två av dessa strålar. De reflekteras i spegeln så att. infallsvinkel och reflektionsvinkel. Brännvidd Brännvidd anges för en lins, en buktig spegel eller ett objektiv. För en positiv (konvex) lins är brännvidden avståndet mellan linsens centrum och brännpunkten, fokus. När parallella ljusstrålar passerar genom linsen bryts dessa och skär varandra i en punkt - brännpunkten Labbrapport: Buktiga speglar Syfte: var att strålar som reflekteras på en konkav spegel har en brännpunkt. Materiel: Optisk bänk. Optiklampa . Spänningskub. Lins + 10 . Spalthållare. Skärm med 5 spalter. Bildskärm. Muffar, 4 st. Linjal. Konvex spegelmodell. Buktiga speglar Alla speglar är inte plana. En del buktar åt något håll. Om spegeln buktar inåt, kallas den för en konkav spegel. Om den buktar utåt är spegeln konvex Första laborationen i år som handlar om konkava och konvexa speglar. Mest handlar det om hur man kan börja ljus med hjälp av speglar. --->>Laboration buktiga speglar

Daniels virtuella portfolio: Buktiga speglar

Planering för arbetsområdet Akustik och Optik i åk Fokus, brännpunkt eller fokalpunkt för en konvex lins är den punkt där ljusstrålar konvergerar när linsen riktas rakt mot en oändligt avlägsen ljuskälla. Ordet brännpunkt, liksom fokus (latinskt ord för härd), kommer av att den avlägsna ljuskällan Solen åstadkommer en brännande punkt just här. Alla tre termerna används även för konkava linser och buktiga speglar valstaskolan8.weebly.co

Ljusstrålar, reflexion, avbildning i speglar - Wikiskol

 1. Buktiga speglar. Posted on januari 25, 2012 by nadinalubaidi. Svara . Men när ljuset då träffade den konkava spegeln så reflekterades ljusstrålarna mot varandra så att dem bildades till en fokus
 2. Om ljuset bryts i en lins eller spegel kommer ljusstrålarna samlas i en punkt. Vad kallas punkten?, De båda sidorna av en sked kan liknas vid buktiga speglar. Vilken typ av spegel är skedens utsida?, Vad kan totalreflektion användas till?, Varför ändrar en ljusstråle riktning när den går till exempel från luft till glas
 3. Skillnaden med buktiga speglar är att normalen, den vinkel som är 90 grader mot det lilla ytsegmentet där strålen träffar, inte är riktad åt samma håll som i en rak spegel... I en rak spegel reflekteras det rakt, men i en buktad spegel reflekteras det efter buktningen, precis som om du skulle kasta en boll mot en buktig vägg jämfört med en rak vägg
 4. Labb: Buktiga speglar 17/1-2012 Syfte: Syftet med laborationen var att se vad som händer med ljuset när det träffar en konvex eller en konkav spegel. Materiel
 5. Utaf buktiga speglar är det endast de sferiska, som hafva någon större användning i det praktiska lifvet. Vi skola därför endast sysselsätta oss med dem. De äro af två slag: konkava, då det är sfer ens insida, som speglar, oxjh konvexa, då sfe-rens utsida återkastar ljuset. Riktar man en konkav spegels axel (en rät linje
 6. laboration_speglar.docx: File Size: 14 kb: File Type: docx: Download File. Powered by Create your own unique website with customizable templates

14. PLANA OCH BUKTIGA SPEGLAR 253 Speglar Plana speglar 253 → Två plana speglar 255 Sfäriska speglar 257 → Bildkonstruktion 259 Paraboliska speglar 262 15. OPTISKA INSTRUMENT 271 Ögat → Färg och färgseende 274 Additiv- och subtraktiv färgblandning 274 Stereoskopiskt seende 277 Glasögon 279 → Skyddsglasögon 28 Bilden av ett föremål som syns i en vanlig, plan spegel är rätt vänd och av . En liten demo av hur en plan spegel reflekterar ljus. S 180-1- Ljusstrålar, reflexion, avbildning i. Avbildning i plan spegel; Buktiga speglar Ex. En laserstrale faller in mot en plan spegel, med 43 vinkel mellan stralen och spegeln. a) Hur stor ar. Avbildning i plana speglar En konkav spegel ger en forstorad bild. Page 6. Avbildning med konvex spegel. En konvex spegel ger en forminskad bild. 27 Feb 2012 Labbraport: buktiga och plana speglar -forbattring-. Rebecka Jonsson 7b

JONATAN EDES SKOLBLOGG: Labbrapport: Buktiga speglar

Labbraport: buktiga och plana speglar -förbättring- Rebecka Jönsson 7b Syfte: Att se hur ljusstrålarna reflekteras mot en spegel Material Optisk bänk Optisklampa Spänningskub Lins +10 Spalthållare Skärm med 5 spalter Bildskärm Muffar ( 4st) Linjal Konvex och Konkav spegelmodel PLANA OCH BUKTIGA SPEGLAR 15. OPTISKA INSTRUMENT Ögat 271 ï11/11 Färg och färgseende 274 Additiv och subtraktiv färgblandning 274 * Stereoskopiskt seende 277 Glasögon 279 * Skyddsglasögon 282 Kameran 282 Skärpedjup 288 Projektorer 291 ® Vinkelförstoring 293 ® Förstoringsglas 294 Mikroskopet 29 En spegel är ett föremål som reflekterar ljus på ett sådant sätt som bibehåller så. Den vanligaste typen av spegel är den plana spegeln som har en flat yta. Speglar för övervakning, säkerhet och trygghet. Det första reflektorteleskopet byggdes. Spegel Noär helt täckt på baksidan med en kardborreplatta, öglor

Strålgång i buktiga speglar – läromedel i fysik åk 7,8,9

Varför föremål syns. Reflektion i en plan spegel: F2_67 Så här uppstår bilden i spegeln. Buktiga speglar. Brännpunkt: F2_68 Bilstrålkastare. Ljusets brytning i en vatten-/glasyta: F2_69 Totalreflektion. Totalreflektion i ett glasprisma: F2_70 Linser. Lupp: F2_71 Belysning. Spektrum: F2_72 Polariserat ljus. Laser - det enfärgade ljuset. PLANA OCH BUKTIGA SPEGLAR. 15. OPTISKA INSTRUMENT . Ögat 271 1/11. Färg och färgseende 274 . Additiv och subt raktiv färgblandning 274 * Stereoskopiskt seende 277 . Glasögon 279 * Skyddsglasögon 282 . Kameran 282 . Skärpedjup 288.

Ljus 1. Sätter färg på vår omgivning<br />Ljus<br /> 2. Ljusets egenskaper<br />Hur kan vi kan se saker runt oss?<br />Ljus som sänds ut från t.ex. en lampa reflekteras mot ett föremål<br />Delar av det reflekterade ljuset når våra ögon och vi kan se föremålet<br />Ett genomskinligt ämne, exempelvis luft, reflekterar inte något ljus<br />Ljus rör sig rätlinjigt i c:a 300 000. Dissektion Daniel, Dennis 2012 Syfte: Vi skulle dissikera ett öga för undersöka dess delar. Material: skalpell sax pinsett ko öga bricka Utförande: Vi fick ett öga på en bricka med en skallpell och pinsett och en sax. Det fanns lite kvarblivet muskler runt ögat som vi var tvungna att ta bort. Sen skar vi up Konkava och konvexa speglar. Första laborationen i år som handlar om konkava och konvexa speglar. Mest handlar det om hur man kan börja ljus med hjälp av speglar. —>>Laboration buktiga speglar

Bilden är spegelvänd, höger och vänster har bytt plats. Spegelbilden finns lika långt bakom spegeln som föremålet finns framförspegeln Buktiga speglar Det finns två typer av buktiga speglar. Konvexa och konkava Konvex spegel Strålarna ser ut att komma från en punkt bakom spegel Af buktiga speglar är det endast den sferiska som spelar någon vigtigare rol i den fysiska vetenskapen. Den utgöres af ett stycke af en sfer, som är speglande antingen på konkava. Fig 1. (konkav spegel, se fig. 1) eller på konvexa sidan (konvex spegel, se fig. 2). O PLANA OCH BUKTIGA SPEGLAR Speglar 253 Plana speglar 253 Två plana speglar 255 Sfäriska speglar 257 Bildkonstruktion 259 Paraboliska speglar 262 . 15. OPTISKA INSTRUMENT Ögat 271 Färg och färgseende 274 Additiv- och subtraktiv.

Syfte: Vi skulle se hur ljuset reflekteras när det speglas på en konkav spegel och en konvex spegel. Materiel: Böjd spegel, optik bänk, op.. Brytning av buktig yta Precis som med speglar leder brytning i en sfärisk yta till ett fokus. n1 n2 Fig. 20. Brytning i en sfärisk yta (n1 = 1 och n2 = 1,5) Avbildningen är liksom för speglar ej perfekt för randstrålar och den paraboliska spegeln motsvaras av en ellipsoid. I normala fall kombineras två ytor till en lins. Denna får tv F4: Plana och buktiga speglar (Bildfysik Kapitel 4) F5: Optiska instrument, Ã-gat (Bildfysik Kapitel 5) F6: Böjning och Upplösning (Bildfysik Kapitel 6) Beräkningar frÃ¥n föreläsningF7: Ljuskällor och Detektorer (Utdelat material) F8: Fiberoptiska system (Utdelat material) Tillbaka till början av dokumentetÃ-vninga

buktiga speglar Daniel Lindh finbo

F4: Plana och buktiga speglar (Bildfysik Kapitel 4) F5: Optiska instrument, Ögat (Bildfysik Kapitel 5) F6: Böjning och Upplösning (Bildfysik Kapitel 6) Beräkningar från föreläsning F7: Ljuskällor och Detektorer (Utdelat material) F8: Fiberoptiska system (Utdelat material) Tillbaka till början av dokumentet Övninga förslag som använder sig av speglar, som Thore Brynielsson har haft i åtanke, eller genom någon annan nytänkande lösning i syfte att minska förarens behov för ackommodation. Buktiga speglar.. 19 2.8.8. Konkava speglar.

Brännvidd - Wikipedi

Spädbarnet speglar sig i moderns ansikte och omsorger. Senare speglar även fadern och andra viktiga vuxna barnets person. På detta sätt formas barnets upplevelse av sig själv, dess identitet. En spegel kan vara klar och planslipad eller den kan vara grumlig och dess yta kan vara buktig. Om spegeln är grumlig blir bilden otydlig En film (2 svar) Kategori: Fria diskussioner Av: TorparEva1 (2020-11-18 03:45) Ännu en sportrebus (3 svar) Kategori: Fria diskussioner Av: Bebop (2020-11-17 22:47) Bims bästa 47 (0 svar) Kategori: HV - Hemmets Veckotidnin Kap. 14 ∗ Plana och buktiga speglar Vecka 5 (31/1-4/2-2005) Kap. 15 Optiska instrument Ögat 278 ∗ Färg och färgseende 281 ∗ Stereoskopiskt seende 286 Glasögon 287 Skyddsglasögon 290 → Kameran 291 Skärpedjup 296 Projektorer 300 → Vinkelförstoring 301 → Luppen 302 → Mikroskopet 30 Konvexa speglar används ibland för att kunna se runt hörn i trafiken, eller i butiker för att kunna upptäcka tjuvar. Konkava speglar. Vänd på skeden! Den här sidan, som buktar inåt, kallar vi konkav ; När ljuset träffar en konkav lins så sprids det annorlunda än om det skulle träffa en konvex lins eftersom att de ser olika ut En konvex spegel har sin brännpunkt bakom spegeln. Konvexa speglar sprider inkommande ljusstrålar. Om strålarna som träffa spegel är parallella,reflekteras de så att de ser ut att komma från brännpunkten bakom spegeln. Alla buktiga speglar har en brännpunkt. Avståndet från brännpunkten till spegel kallar vi för brännvidd

Fokus (optik) - Wikipedi

VISSA nöjesfält har speglar som är buktiga och som därför ger en förvanskad bild av det de återspeglar. Människor står framför dem och skrattar åt vad de ser — huvudena är för långa, kropparna för korta och tjocka, benen tre gånger så långa som de i verkligheten är Man har tusentals speglar och sätter ihop dem till en stor buktig spegel på marken. Den här stora spegeln följer solens rörelser och koncentrerar strålningen till ett torn. I tornet finns en liten solugn Start studying Lagaholm åk 9 rep FYSIK. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Lena Koinberg Fysik: Lju

Buktiga speglar & brännpunkt •En spegel som buktar inåt, kallas konkav spegel. Samlar ljus! •En spegel som buktar utåt, kallas konvex spegel. Sprider ljus! •När strålarna reflekteras i en konkav spegel skär de varandra i en punkt, som kallas för brännpunkt eller fokus. Även konvexa speglar har en brännpunkt V 14. Torsdag: SO redovisning, B-språk Sp omläxa (förhör) Fredag: hkk prov S. 19-20, 22-26, B-språk Ty prov V 15. Måndag: temadag 9.15-13.00 på kommunhuset (C-språk 9.00-13.00 på skolan) Tisdag: fortsätta med so redovisningar, möjligtvis sv stavningsregler Onsdag: studiedag Torsdag: kemi alkoholer, so skrivuppgift i religion V 16. Måndag: quiz test religio

Dissektion av ett koöga | Daniel Lindh finbokReflektion – läromedel till lektion i fysik åk 7,8,9Optik - Alega Skolmateriel

Buktiga speglar H 2.9 (H 2.10-2.11) H 2.12-2.13 2.24-2.27 2.30 2.32 24/10 . Title: Lektionsplanering i Fysik A, FX001T Author: lrb Created Date: 8/24/2011 4:07:17 PM. Strålen som reflekteras verkar komma inifrån spegeln. Objekt eller föremål Spegel Bilden av granens fot hamnar på den första ritade strålen och där ögonen verkar tro att fotstrålen kommer. Bild K o n v e x s p e g e l En buktig spegel kan sägas vara uppbyggd av mängder med små plana speglar - Bildalstring i plana speglar - orientering av bildalstring i buktiga speglar - Ljusets brytning - brytningslagen (allmänna) - Avbildning i linser - linsformeln -Optiska instrument: kameran, kikaren och mikroskopet - Förstoring hos optiska instrument (dock ej mikroskopets förstoring) - Ögat Exempel på betygskrav för GODKÄND nivå Labb. buktiga speglar v.3 2012 Materiel: Ellåda, spegel, ljusfilter, ställ, elbox. Hypotes: Jag tror att ljuset skulle studsa i spelgeln.. Buktiga speglar Det finns två typer av buktiga speglar konvexa och konkava. En konvex spegel buktar utåt och ger en förminskad bild. Den konvexa spegeln sprider strålarna och brännpunkten är bakom spegeln. En konkav spegel buktar inåt och ger en förstorad bild. Den konkava spegeln samlar strålarna och brännpunkten är framför spegeln Bilder i plana speglar Bilder i buktiga speglar Avbildning i en tunn lins Brytning och reflexion i plana ytor. Totalreflexion Brytning och reflexion i krökta ytor Huvudplan Avbildningsfel Övningsuppgifter; Optiska instrument Egenskaper Olika optiska instrument Övningsuppgifter; Fiberoptik Historik Fiberns uppbyggnad Numerisk apertur.

 • Cp skada träning.
 • Hobby husvagnar.
 • Goda rum kumla.
 • Personlig reflektion exempel.
 • Pers kök.
 • Katolska högtider.
 • Sunes sommar guuud.
 • Lågprisflyg arlanda.
 • Rambo 3 izle.
 • Fartkamera blixt avstånd.
 • Bae before anyone else.
 • Candyman wahre geschichte.
 • Einkommen obere 10 prozent 2016.
 • Hur påverkas kroppen av fullmåne.
 • Alamo italien.
 • Semester österrike sommar.
 • Radiokanaler frekvenser jönköping.
 • Gå ner 25 kg på 6 månader.
 • Assimilation definition svenska.
 • Ea7 hoodie.
 • Bo sundström så mycket bättre.
 • Staket av armeringsnät.
 • Yara npk.
 • Vandrarhem våxtorp.
 • Khaled hosseini bakgrund.
 • How big is a chrysler 200.
 • Magi böcker.
 • Damernas värld mina sidor e tidning.
 • Goleman leadership styles.
 • Uppdrag granskning öppet arkiv.
 • Eu organic logo.
 • Nationalsozialismus zeitstrahl.
 • Morgellons syndrom.
 • Muesli.
 • 8 grade high school.
 • Kat von d everlasting liquid lipstick swatches.
 • Shabby chic skänk.
 • Dc universe online gameplay.
 • Räkna ut hg pris.
 • Motordagen målilla.
 • Gamla bussar.